Hướng dẫn chơi game

Poker: Cách chia tiền gà

Sự kiện


1. Giới thiệu sơ lược cách chia tiền gà Game bài poker

Mỗi “poker hand” gồm có 5 lá bài. Nếu hai nhà chơi có loại bài chính như nhau, vd: Đều có 1 đôi A, thì so các lá bài khác, ai có lá bài mạnh hơn thì người đó thắng.

Gà: là tổng số thống kê về tiền game mà người chơi đã đặt.

Gà tham gia: Tức là người chơi này đã đặt tiền game trong gà này.

Gà chính và gà phụ: Mỗi trận bài đều có gà với cấp bậc khác nhau. Riêng khi có 1 người cược hết (all in), gà chính được tạo thành bởi tiền game của các nhà chơi đã cược hết, phần dư thì tạo thành gà phụ. Khi nhiều người chơi cược hết thì tạo thành nhiều gà phụ.

2. Nguyên tắc phân phối gà trong trò chơi poker:

1. Tham gia gà nào mới có thể chia sẻ gà ấy.

2.Đối với mỗi gà, riêng người có bộ bài mạnh nhất mới có thể thắng. Các nhà chơi khác không được chia sẻ tiền game trong ván bài poker.

3.Việc phân phối bắt đầu từ gà phụ, lần lượt phân phối theo thời gian tạo thành.

Cach chia tien ga game bai poker 1

Cach chia tien ga game bai poker 2

Cach chia tien ga game bai poker 3

Cach chia tien ga game bai poker 4