Install
App icon

Poker Zingplay - VNG publisher

QR code

Điều khoản sử dụng Poker Texas Zing Play

> Guide List


Gold là đơn vị tiền tệ sử dụng trong game Poker Texas Zing. Có hai cách để có Vàng là đăng nhập mỗi ngày, hoàn thành các nhiệm vụ để nhận vàng miễn phí hoặc và mua các vật phẩm tặng Vàng trong cửa hàng.

Vàng trong Poker Texas không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hoặc hiện kim. Ban điều hành game không chấp nhận việc mua bán vật phẩm ảo hoặc tài khoản của trò chơi bằng tiền thật hoặc hiện kim ở trong lẫn ngoài trò chơi.