Install
App icon

Poker Zingplay - VNG publisher

QR code

Quy tắc hành xử

> Guide List


Poker Texas tuy là trò chơi trực tuyến nhưng cũng có những quy tắc của riêng mình. Mong các bạn tuân thủ theo năm quy tắc cơ bản sau:

  • Tôn trọng lẫn nhau, cả về lời nói lẫn hành động, không dùng bất cứ hình thức nào để nói xấu, vu khống hay xúc phạm tới người khác.
  • Tuyệt đối giữ gìn tài khoản của mình, không tiết lộ mật khẩu hoặc tài khoản với bất kỳ ai (GM sẽ không bao giờ hỏi về vấn đề này nên nếu có tức là mạo nhận). Cẩn trọng lưu ý đề phòng cạm bẫy (hack, keylog…)
  • Không mạo danh người khác dù với bất kỳ mục đích nào, dưới bất kỳ hình thức nào.
  • Mọi hành động cố tình báo cáo những thông tin sai lệch sẽ bị xử lý tùy theo mức độ.
  • Không hack, cheat, bot…